VİZYONUMUZ

Çalışmalarımızın tümünde; sürdürülebilir çevre anlayışı ile gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi sürecini, bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayanan bir kuruluş olmak temel vizyonumuzdur.